RUT-Avdraget ska vara kvar, så är det bara

Monthly Archives: oktober 2016

Att rutavdraget hjälper till att skapa arbetstillfällen är ingen direkt hemlighet, även om det verkar som vissa politiker inte riktigt insett det. Årets sänkning av rutavdraget och de något försämrade villkoren överlag är naturligtvis någonting vi inte tycker är bra. En stor del av de arbetstillfällen som möjliggjorts av rutavdraget är ju också arbeten som inte ställer så stora krav på utbildning, och även den som inte har en universitetsutbildning kan ju behöva ett jobb. För att nu inte tala om nyanlända, som kan ha det riktigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Rutavdraget har där haft en klar positiv effekt och vi hoppas verkligen att villkoren för rutavdraget återigen kommer att förbättras, men det är ju tyvärr lite tveksamt.

Äldre gynnas
stadareMen det är inte bara nyanlända, lågutbildade och yngre som fått jobb mycket tack vare rutavdraget, utan det gäller även ett annat segment av befolkningen – våra äldre. Ofta så tänker man nog att i mångt och mycket är våra äldre som tjänar på rutavdraget genom att det blir billigare att anlita städhjälp, hemhjälp och så vidare. Och så är det ju. Men här tänkte vi berätta lite om ett speciellt företag, Seniorbolaget, som nog säkert skulle finnas även utan rut- och rotavdragen, men som definitivt fått hjälp av dem.

Seniorbolaget startade 2008 med idén om att ge arbetsvilliga pensionärer möjlighet att arbeta, och i dag finns företaget representerat i 120 kommuner runtom i landet. Från början handlade det mest om hantverkare, lokalvårdare och trädgårdsarbetare, men numera erbjuder man en mängd andra tjänster också, inte minst då omsorg, Seniorbolaget Omsorg, som tillhandahåller servicetjänster i flera kommuner. Då det ofta sker via hemtjänsten så gäller inte rut- eller rotavdraget, men Seniorbolaget erbjuder sina hemtjänstkunder att köpa olika tilläggstjänster – tjänster som då ofta berättigar till avdrag.

Detta var bara en liten kort presentation av Seniorbolaget, och om du är intresserade av servicetjänster, hantverk, städning och mycket att annat så kolla runt lite på deras hemsida. Kanske erbjuder de det som du söker efter? Seniorbolagets medarbetare har lång livserfarenhet, och det säger sig själv att de kan sina grejor. Med eller utan rutavdrag.