Jag är fullständigt medveten om att diskussionen om RUT är problematisk och att det finns vissa delar som är riktiga gråzoner som vissa människor utnyttjar. Men det går knappast att debattera bort resultat. RUT är en åtgärd som satts in för att hjälpa företag i vår bransch, och det har det verkligen gjort. Det har gjort det lättare för oss att arbeta och öppna upp oss mot en helt ny form av marknad, där privatpersoner utgör en betydligt större andel av det som en gång nästan enbart var rika och företag. Det är en välkommen utveckling som vi gärna hade sett fortsatt, och dessutom har det gjort att mindre, nya företag har kunnat starta upp. Och det är bra för konkurrenssituationen.

Men det som vi inom städbranschen tycker är allra viktigast är att bilden av våra jobb har förändrats. Tidigare har vi varit en bransch som mest sysslat med det ingen vill göra, men tack vare riktad politik så kan vi skapa företag som vi kan vara stolta över och skylta med. Det känns inte längre pinsamt eller jobbigt att säga att man jobbar inom städbranschen, för ärligt talat så har städbranschen de senaste åren varit ett av marknadens mest expansiva områden. Och det är tack vare bland annat RUT.

Men det som kanske känns allra bäst är att det svarta arbetet i princip har upphört. Det pratas inte länge om att städbranschen är en smutsig bransch där vi blir betalade under bordet. Nu gör vi rätt för oss, är stolta över det vi gör och kan visa att det vi gör är regelrätt och bra. Det är något att vara stolta över och det vore extremt synd om vi fick en tillbakagång till gamla hjulspår.