Det är vad som kommer att hända om det nu blir som alla förfärar. Att det blev ett regeringsskifte var väl inte direkt oväntat, men effekterna av det står vi företag fortfarande och väntar på. Att arbetsgivaravgiften för ungdomar kommer att slopas, det står helt klart. Det betyder att det kommer att bli dyrare att anställa unga personer, och i ett företag som vårt, där många ungdomar faktiskt hittar sitt första arbete, innebär det att vi måste skära ner i vår personalstyrka. Det innebär i sin tur att vi får färre anställda, kan ta på oss mindre arbeten och därmed tjäna mindre pengar. Samtidigt som de som annars hade varit anställda försätts i arbetslöshet.

Men det är inte allt. Den beryktade dubbelstöten kommer att komma om det fortsatt är så att Vänsterpartiet, ett av de minsta partierna efter valet, får sätta agendan på regeringens politik. Då kommer RUT-avdraget att ryka. Vad kommer det göra med oss som städföretag? Jo, att våra tjänster blir för dyra för en stor mängd människor. För att vi ska kunna betala för de höjda avgifterna måste vi gå upp i pris, och det betyder en återgång till vad det en gång var.

Sedan blir det problematiskt att överhuvudtaget sälja, eftersom att en stor grupp människor försvinner från vår kundlista. Det betyder minskade intäkter för oss som företag och minskat arbete, vilket i sin tur betyder att vi måste skära ner ytterligare på personal. Det blir alltså både ungdomarna och ett flertal andra anställda som kommer att behöva lämna företaget. Det låter ju bra när kommunerna ska kompenseras för att avgifterna ökar, men det verkar inte regeringen tänka på att vi företagare också behöver ha del av.