Den här gången kommer det inte att handla om RUT-avdraget, utan om dess kusin ROT-avdraget. Både finns för närvarande kvar, om än i lite förändrad form. Antalet tjänster som täckts av RUT-avdraget har minskat något, exempelvis täcks inte längre hjälp med läxläsning. Samtidigt har den summa som går att dra av, både för ROT- och RUT-avdraget sänkts, från 50 % till 30 % av arbetskostnaden, medan maxnivån på 50,000 kronor per år ligger kvar. En liten skillnad är då att RUT-avdraget och ROT-avdraget blandas samman, så att om man använt ROT-avdraget för 34,000 kronor under året finns bara 16,000 kvar till RUT. Lite onödigt krångligt kan tyckas, men nu är det så reglerna är.

Förändringen att RUT & ROT räknas ihop när det gäller hur mycket man får dra av per år är också någonting som sannolikt kommer att vara till nackdel för RUT-avdraget. För för många är ROT-avdrag viktigare än RUT-avdrag då det inte sällan handlar om arbeten man helt enkelt inte kan utföra på egen hand. Eller, ibland så kan man det, men det är ingenting de flesta bör försöka sig på, då det antingen är mycket jobbigt eller förknippat med risker av olika slag. Självklart finns det RUT-arbete som är livsviktigt för en del, men det är inte fullt lika vanligt.

Badrum, till exempel
Ett exempel som jag kan ta personligen är när jag nyligen ordnade med mitt badrum. Saken är den att det ibland blir lite väl kallt, speciellt på vintern. Så vad göra? Skaffa ett element så klart! Att köpa ett är inga problem, men däremot installationen… Elarbeten i våtutrymmen är någonting som måste göras perfekt för att undvika risken för olyckor. Så för den som ska skaffa element i badrum så kommer en professionell installatör för det mesta att behövas. Och då sänks ju kostnaderna med hjälp av ROT-avdraget!

Det är på grund av sådana saker som jag tror att många nog kommer att föredra att använda de 50,000 de har att använda till RUT & ROT per år åt ROT-arbeten, och föredra att göra RUT-arbeten på egen hand. Trist för alla RUT-företag, och förhoppningsvis går vi inom en rimlig tid tillbaka till att skilja de två, med 50,000 kronor vardera.