Det är många som tycker och tänker kring RUT. Debatten har rasat ganska rejält, speciellt från vänstersidan som inte har någon positiv bild alls av vad RUT gör och möjliggör. Det blev tydligt i valrörelsen från deras sida att RUT har skapat jobb som inte är lika mycket värda som andra jobb. Vänstern, med Vänsterpartiet i spetsen, gjorde sin inställning tydlig när de sa att vi enbart är tjänstefolk åt en rik elit och det känns ärligt talat förnärmande med tanke på att deras bild av vår verksamhet är så långt ifrån verkligheten som det går att komma. De nedvärderar med andra ord hederligt arbete och anser att RUT är en rabatt för de rika. Så är det inte.

Det är tröttsamt att behöva försvara sin existens, sitt arbete. Att ha en politisk inriktning som hela tiden är på krigsstigen mot det jag jobbar med. Att de nedvärderar oss, smutskastar oss och baktalar oss verkar inte bekymra dem det minsta. De får oss att framstå som människor som vill tjäna pengar ohederligt, på fel grunder och på fel sätt. Vi har, enligt dem, inte äkta arbeten utan blir enbart finansierade med hjälp av skattemedel. Det är så ledsamt att se denna utveckling i politiken, och dessutom att den ger genomslag gör mig än mer bekymrad.

Det är helt uppenbart att Vänsterpartiet vill att vi går tillbaka i utvecklingen, att hushållsnära tjänster enbart ska få drivas av kommunal verksamhet som går med förlust. Att gå plus för oss är inte ett alternativ för dem, hellre ser de en utveckling tillbaka till få företag, färre jobb inom sektorn och städkunder som till majoriteten bor i de finare områdena av städerna.